Amando Cope College student reading Jaime Jesus Borlagdan at ABKAT Pagtanyog sa Tabaco City Library. 30 November 2010

Advertisements