Magaganda nga bang Nakikita ko Habang Naglalakad

(Am I Seeing Happiness As I Walk Around)

Music: Brian Green

Nokia E63

Advertisements